Platba on-line

Všeobecné obchodní podmínky

  • Využitím tohoto on-line způsobu úhrady platební kartou souhlasíte s platebními podmínkami konference.
  • Pokud nechcete přijmout tyto podmínky, využijte jiný způsob platby za Vaše objednané služby (bankovní převod).
  • Všechny platební údaje, které jsou zadány přes tuto platební bránu jsou zašifrovány. Odchozí a příchozí komunikace na stránkách poskytovatele této služby jsou šifrovány.
  • Potvrzujete tímto, že jste oprávněn/a použít platební kartu k platbě za Vámi objednané služby.
  • K platbě použijte údaje, které jsou uvedeny na zálohové faktuře nebo na předpisu platby, který Vám byl zaslán na Vaši e-mailovou adresu.

Storno podmínky

Zrušení platby a vrácení zaplacené částky se řídí podmínkami, které jsou zveřejněny na stránkách každé pořádáné akce.

Aktuálně: Podmínky pro účastníky 14th CRYOGENICS 2017

Účastnické poplatky

Veškerá žádosti o vrácení zaplacené částky z důvodu zrušení účasti musí být oznámeny písemně na adresu organizárora conference (ICCEX).

Storno provedené/doručené do 10. dubna 2017 → refundace registračního poplatku v plné výši, snížené jen o manipulační poplatek 1 000 Kč (≈ 40 €).
Storna provedené/doručené od 11. dubna 2017 → již není možno poskytnout žádnou refundaci.
Účastník bere na vědomí, že není možno uplatňovat náhradu škody v případě, že se akce neuskuteční z důvodu neočekávaných politických či ekonomických událostí nebo obecně vlivem “vyšší moci”. Registrací přijímáte tuto podmínku.

 

Změna účastníka
V případě, že se nemůžete akce zúčastnit a nemůžete čerpat objednané služby, je možno vyslat na akci náhradníka. Tuto změnu je nutno oznámit písemně a je zdarma.

 

Zrušení rezervace ubytování
Storno podmínky pro rezervaci ubytování se u jednotlivách hotelů liší. Podrobné informace najdete zde.

Jakoukoliv změnu délky pobytu nebo storno celého pobytu je nutno oznámit písemně e-mailem. Telefonické změny nemohou být akceptovány. Nekontaktujte přímo hotel.

 

Veškeré refundace  budou provedeny po konferenci, nebo po předchozí dohodě.

Kancelář

ICCEX s.r.o.

IČ: 028 70 959
DIČ: CZ 028 70 959

Kontakt

e-mailová adresa:

rom.kocova@gmail.com / info@iccex.cz

Korespondenční adresa:

Notečská 561/16
181 00 Praha 8 - Troja

Zasílání novinek

Chcete být informováni o novinkách a připravovaných akcích? Zadejte zde vaši emailovou adresu.